Til Sagsbehandleren
Backspin er et helhedsorienteret tilbud. Forvaltningen får en samarbejdspartner, hvor indsatserne er koordineret og hvor der arbejdes aktivt inkluderende, i forhold til elevens og familiens øvrige faglige og personlige netværk. Elev og familie mærker ligeledes den fælles indsats: Det er en stor fordel ”kun” at skulle forholde sig til ét team, hvor viden og støtte naturligt koordineres.
  • Jeg sætter pris på at have fået Backspin som sparringspartner, og som håndterer den daglige eller ugentlige kontakt med den unge eller familien.
    –Sagsbehandler, Københavns Kommune

I Backspin er der forskellige forløb, som et barn eller en ung kan udvikles gennem. Du kan læse mere om forløbene personlig udviklingsdel og skoleflex.

 

Målgruppe
Eleverne i Backspin er 9-18 år. De er børn og unge med følelsesmæssige, faglige og/eller sociale problemstillinger. Alle er forskellige, men har det til fælles, at de skal styrkes i deres sociale kompetencer, relationer og udvikle et bedre selvværd. Eleverne hos os ”øver sig i” at være gode kammerater, at koncentrere sig, ikke at give op, at mærke sig selv og give udtryk for hvordan de har det, samt tro på at de kan noget og at de har en betydning.
Nogle elever har diagnoser, eksempelvis ADHD, ADD og diagnoser indenfor autismespektret. Det er ikke diagnosen eller livshistorien, men den enkeltes adfærd og situation, der afgør, om man passer godt ind i Backspin.
For mange er Backspin blevet den forskel, der gør, at de aktivt tager ansvar for deres liv. For vores målgruppe er det væsentligt at have et godt alternativ og blive en del af et trygt fællesskab.
Elever der starter i Backspin har ofte:
– oplevet at føle sig ensomme og udenfor
– været skoletrætte i længere tid med højt fravær
– væsentlige faglige udfordringer
– koncentrationsudfordringer
– lyst til at få flere venner
– oplevet konflikter i skole og hjem
– brug for nye handlingsstrategier
Elever der har gået i Backspin i en tid er oftest:
– blevet gladere
– blevet bedre til at koncentrere sig
– blevet mere deltagende i deres skolegang med mindre fravær
– blevet roligere, grundet mindre uro på skole- og hjemmefront
– meget stolte af nye kompetencer og nye venskaber
– blevet en værdifuld del af Backspin
– vokset selvværdsmæssigt pga. succesoplevelser og nære relationer[/slide]
Samarbejde med sagsbehandler
Du vil som sagsbehandler altid blive kontaktet hvis vi er særligt bekymret for elev eller familie. Vi deltager naturligvis i møder og du modtager status-skrivelser, ud fra den skabelon der passer dig. Vi gør os umage for, at det skrevne er let anvendeligt.
Vi har et system der sikrer, at du modtager status fra os efter 2,5 måned og herefter hvert halve år, så det passer til de opfølgninger du skal lave.
Hvordan kommer vi i gang?
Du tager kontakt til Kathrin på +45 3053 4760 eller kjr@backspinogselvvaerd.
for mere information om forløb og opstart. Her kan du høre mere om hvilke muligheder, der er i Backspin.
Tilbage til forsiden.