Skoleflex
Skoleflex er en helhedsorienteret indsats, hvor ambitionen er at så mange elever som muligt fastholdes i deres folkeskoler, og ikke skal i segregerede tilbud.
I vores optik hænger trivsel, selvværd og indlæring tæt sammen og det er nødvendigt at arbejde parallelt for at opnå resultater. Det er for os at se nødvendigt at udvikle strategier, som elev og familie bærer med sig og anvender, også når foranstaltningen ophører.
  • Jeg føler mig som en del af samarbejdet, og føler mig ikke sat ud på sidelinjen. Det er godt, at der er en tæt kontakt mellem Backspin og forældre, så jeg kan følge med.– Mor til elev

Faglig indsats/skoletid
Der er fokus på faglige og sociale strategier og på hvordan eleven anvender dem i dagligdagen, samt faglig udvikling ud fra målsætninger.
Der er i forløbet 200 timer pr. elev, fordelt på 40 uger i et skoleår, svarende til 5 klokketimer om ugen pr elev. Dette er konkret tid med eleven i klasserummet. Forberedelse, møder mm er således ikke inkluderet i disse timer. Backspins skoleteam består af uddannede, erfarne lærere, som hver især er tilknyttet en gruppe af elever.
Den erfaring vi har med os, fra mange års samarbejde med elever, familier og skoler – og ikke mindst med 6 års intensivt arbejde med skoleopdatering og skoleflex, inklusion og normaliseringsperspektiv i fokus, bærer vi videre i denne model for skoleflex.
Forløbet er som udgangspunkt skruet sammen som et et-årigt forløb, da vi af erfaring ved, at både relationer og træning tager tid. Forløbet har en overordnet ramme, men er individuelt tilrettelagt og varetages af Backspins personale; lærere, pædagoger og familiekonsulenter.
Tilbuddet er bydækkende.
Familiekonsulentindsats
Der er mulighed for tilvalg af familiekonsulentforløb til alle elever/familier. Familiekonsulenten arbejder med forældrene og eleven samt familien samlet med de udfordringer den enkelte familie har. Der er fokus på hjælp til selvhjælp (strategier) og på forældrenes deltagelse i barnets skoleliv.
Indsatsen tilrettelægges i de individuelle forløb, med udgangspunkt i handleplan og aftalte arbejdspunkter.
Omfanget er besøg i familien hver anden uge og derudover øvrig kontakt, samt deltagelse i møder på skole, forvaltning mm.
Sådan kommer indsatsen igang
Når forløbet iværksættes, igangsættes indsatsen på de forskellige områder samtidig og Aftaleforum bliver afsæt for koordineret indsats. Kontakt Kathrin på +45 3053 4760 eller kathrinjr@behx.dk.