Selvforståelsesforløb til børn og unge

Hos Backspin & Selvværd tilbyder vi et selvforståelsesforløb til børn og unge (8–18 år) som har behov for at opnå indsigt i deres egen personlighedsprofil og udvikle et stærkere selvværd. Vi tilbyder lige nu følgende 2 forløbstyper:

– For børn og unge med Autismespektrumforstyrrelser

En del børn og unge med udviklingsforstyrrelser (autismespektrum tilstande og ADHD/ADD) vil ofte opleve at føle sig anderledes og opleve udfordringer i det sociale samspil. Det kan påvirke disse børn og unges udvikling og kan resultere i dårligt selvværd, uhensigtsmæssige handlemønstre eller adfærd.

I forløbet vil vi gå på opdagelse i den enkeltes personlighedsprofil og blive mere opmærksomme på styrker og svagheder, og hvordan man kan lære at fungere med disse og udvikle mere hensigtsmæssige strategier. Hertil anvendes en kombination af den narrative tilgang, psykoedukation og kognitiv terapi, hvor personen lærer om egen sårbarhed, diagnoseforståelse etc. Formålet med forløbet er at udvikle og nuancere personens forståelse af egne tanker, handlinger og følelser og samtidig åbne op for at udvikle alternative og mere hensigtsmæssige mestringsstrategier. Her arbejder vi konkret med almindelige hverdagsproblematikker, hvor vi gennem kognitiv affektiv træning (KAT-kassen) og psykoedukation søger at øge den enkeltes forståelse for egne handlemuligheder og reaktioner.

Vi vil typisk komme omkring styrker/svagheder, sensitivitet og sårbarhed, komorbiditet, familie og venskaber, diagnoser, skole, planlægning, stress, søvn, hverdagsstrategier, identitet og udvikling, kost, drømme om fremtiden etc.

Forløbet vil være tilrettet den enkeltes individuelle behov med afsæt i personens nærmeste udviklingszone, og vil ofte være visuelt understøttet. Sommetider inddrages forældrene i opstarten og løbende i processen, efter aftale. Undervejs udarbejdes diverse materialer, med det formål at barnet/den unge kan tage opdagelsen og læringen med sig hjem eller i skole og anvende de opnåede strategier hvor det er relevant.

Forløbet er individuelt og starter op efter aftale, kort efter tilmelding. Et forløb er typisk af 10 ganges varighed og hver session er 50 minutter. Pris: 9.500 kr.* Er barnet/den unge allerede tilknyttet Backspin, ydes 10 % rabat på hele selvforståelsesforløbet efter aftale.

– For børn og unge for børn og unge med mistrivsel som angst, stress, lavt selvværd eller selvskadende adfærd

Mange børn og unge oplever en hverdag hvor angst, stress, lavt selvværd eller en følelse af at være forkert fylder så meget, at det hæmmer dem i at leve en normal hverdag. Nogen reagerer tilmed med at udvikle en uhensigtsmæssig og selvskadende adfærd, hvor de skærer i sig selv, sulter sig selv eller overspiser, for at håndtere dét i deres liv, der er svært.

Som barn/ung er sådanne mønstre ikke noget man selv kan regulere, men noget der er brug for hjælp til at bryde.

I forløbet vil vi gå på opdagelse i den enkeltes personlighedsprofil og skabe opmærksomhed på styrker og svagheder. Der vil være fokus på at udvikle og nuancere personens forståelse af egne tanker, følelser, handlinger og vaner og samtidig åbne op for at udvikle alternative og mere hensigtsmæssige livsmestrings-strategier.

Hertil anvendes en kombination af den narrative tilgang, psykoedukation og kognitiv terapi, hvor personen lærer om egen sårbarhed og om adfærdsregulering etc.

Vi arbejder konkret med almindelige hverdagsproblematikker, hvor vi gennem kognitiv adfærdsterapi (ACT´s grundprincipper) søger at øge den enkeltes forståelse for egne handlemuligheder og reaktioner. Vi vil typisk komme omkring styrker/svagheder, sensitivitet og sårbarhed, familie og venskaber, skole, planlægning, tanker, følelser, vaner, hverdagsstrategier, selvbillede, identitet og udvikling, kost, drømme om fremtiden etc.

Forløbet vil være tilrettet den enkeltes individuelle behov med afsæt i nærmeste udviklingszone, og vil være understøttet af helt konkrete værktøjer, som skal trænes undervejs i forløbet, så de bliver en integreret del af den unges hverdag. Forældrene kan inddrages i opstarten og løbende i processen, efter aftale.

Praktisk vedr. forløbene

Forløbet er individuelt, varetages af uddannet, erfaren terapeut og løber over 10 gange
Sessionernes varighed: 50 minutter.
Pris: 9.500 kr.*

*Såfremt eleven i forvejen ikke er tilknyttet Backspin og der er behov for møde med forældre og sagsbehandler inden forløb opstartes, er prisen for det samlede forløb 10.000 kr.

For opstart af forløb kontaktes Mette Guldfelt (+45 5093 4035/ mg@backspinogselvvaerd.dk)

*Incl. er transport, udarbejdelse af materiale samt udarbejdelse af afsluttende status.