Selvforståelsesforløb til børn og unge
I Backspin & Selvværd tilbyder vi et selvforståelsesforløb til børn og unge (10–18 år) som har behov for at opnå indsigt i egen personlighedsprofil og udvikle et stærkere selvværd. Vi tilbyder to typer selvforståelsesforløb. Det ene forløb er målrettet børn og unge med mistrivsel som angst, stress, lavt selvværd eller selvskadende adfærd. Det andet forløb er målrettet børn og unge med udviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD/ADD).
Læs mere om de enkelte forløb: