Selvforståelsesforløb til børn og unge
Hos Backspin & Selvværd tilbyder vi et selvforståelsesforløb til børn og unge (8–18 år) som har behov for at opnå indsigt i deres egen personlighedsprofil og udvikle et stærkere selvværd. Vi tilbyder lige nu 2 forløbstyper, hvor forløbet altid vil være individuelt tilpasset og ofte indeholder indsatsen elementer fra begge forløb,
Forløbene varetages af en uddannet, erfaren terapeut.
Såfremt barnet/den unge ikke har tilknyttet familiekonsulent fra Backspin, anbefaler vi et 10-5 forløb, med 10 samtaler til barnet/den unge og 5 familiesamtaler/netværksmøder, hvor både barnet/den unge og forældre deltager. De 5 samtaler/møder fordeles i forløbet, oftest med 2 samtaler afslutningsvist. Der er fokus på barnets/den unges nye forståelse og på hvordan forældrene bedst muligt støtter deres barn i at anvende og fastholde nylærte strategier og fortsætte den gode udvikling. Erfaringsmæssigt er deltagelse i et eller to møder undervejs i forløbet hensigtsmæssigt for den samlede, helhedsorienterede indsats.
Pris for forløb 15.200 kr., inkl. transport og afsluttende rapport.

 

Såfremt barrnet/den unge har tilknyttet familiekonsulent, anbefaler vi et forløb over 10 gange.
Sessionernes varighed: 50 minutter.
Pris: 10.200 kr., inkl. transport og afsluttende rapport.
For opstart af forløb kontaktes Mette Guldfelt (+45 5093 4035/ mg@backspinogselvvaerd.dk)
– For børn og unge med Autismespektrumforstyrrelser
En del børn og unge med udviklingsforstyrrelser (autismespektrum tilstande og ADHD/ADD) vil ofte opleve at føle sig anderledes og opleve udfordringer i det sociale samspil.
I forløbet vil vi gå på opdagelse i den enkeltes personlighedsprofil og blive mere opmærksomme på styrker og svagheder, og hvordan man kan lære at fungere med disse og udvikle mere hensigtsmæssige strategier. Hertil anvendes en kombination af den narrative tilgang, psykoedukation og kognitiv terapi, hvor personen lærer om egen sårbarhed, diagnoseforståelse etc. Her arbejder vi konkret med almindelige hverdagsproblematikker, hvor vi gennem kognitiv affektiv træning (KAT-kassen) og psykoedukation søger at øge den enkeltes forståelse for egne handlemuligheder og reaktioner.
Forløbet vil være tilrettet den enkeltes individuelle behov, og vil ofte være visuelt understøttet. Undervejs udarbejdes diverse materialer, med det formål at barnet/den unge kan tage opdagelsen og læringen med sig hjem eller i skole og anvende de opnåede strategier hvor det er relevant.
– For børn og unge med mistrivsel som angst, stress, lavt selvværd eller selvskadende adfærd
Mange børn og unge oplever en hverdag hvor angst, stress, lavt selvværd eller en følelse af at være forkert fylder så meget, at det hæmmer dem i at leve en normal hverdag. Som barn/ung er sådanne mønstre ikke noget man selv kan regulere, men noget der er brug for hjælp til at bryde.
I forløbet vil vi gå på opdagelse i den enkeltes personlighedsprofil og skabe opmærksomhed på styrker og svagheder. Der vil være fokus på at udvikle og nuancere personens forståelse af egne tanker, følelser, handlinger og vaner og samtidig åbne op for at udvikle alternative og mere hensigtsmæssige livsmestrings-strategier.
Hertil anvendes en kombination af den narrative tilgang, psykoedukation og kognitiv adfærdsterapi (ACT´s grundprincipper), hvor personen lærer om egen sårbarhed og om adfærdsregulering etc. med udgangspunkt i almindelige hverdagsproblematikker.
Forløbet vil være tilrettet den enkeltes individuelle behov, og vil være understøttet af helt konkrete værktøjer, som skal trænes undervejs i forløbet, så de bliver en integreret del af den unges hverdag.