Selvforståelsesforløb – udviklingsforstyrrelser
I Backspin & Selvværd tilbyder vi et selvforståelsesforløb til børn og unge, som har behov for at opnå indsigt i egen personlighedsprofil og udvikle et stærkere selvværd.
En del børn og unge med udviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD/ADD) vil ofte opleve at føle sig anderledes og opleve udfordringer i det sociale samspil. Det kan påvirke deres udvikling og kan resultere i dårligt selvværd og uhensigtsmæssige handlemønstre eller adfærd.
´Vi anvender en kombination af den narrative tilgang, psykoedukation og kognitiv terapi, hvor barnet/den unge lærer om egen sårbarhed, diagnoseforståelse etc. Formålet med forløbet er at udvikle og nuancere forståelse af egne tanker, handlinger og følelser og samtidig åbne op for at udvikle alternative og mere hensigtsmæssige livsmestringsstrategier. Vi arbejder konkret med almindelige hverdagsproblematikker, og gennem bl.a. kognitiv affektiv træning (KAT-kassen) søger vi at øge den enkeltes forståelse for egne handlemuligheder og reaktioner.
Forløbet er tilrettet den enkeltes individuelle behov med afsæt i nærmeste udviklingszone, og er  visuelt understøttet. Undervejs udarbejdes materialer, med det formål at barnet/den unge kan tage læringen med hjem og i skole og anvende de opnåede strategier hvor det er relevant.
Forløbet varetages af uddannet, erfaren terapeut.
Prisramme
Såfremt barnet/den unge ikke er tilknyttet Backspin, anbefaler vi et 10-5 forløb, med 10 samtaler til barnet/den unge og 5 familiesamtaler, hvor både barnet/den unge og forældre deltager.
De 5 samtaler fordeles i forløbet og kan også, når hensigtsmæssigt, anvendes til netværksmøder.
I 10-5 forløbet er der er fokus på barnets/den unges nye forståelse og på hvordan forældrene bedst muligt støtter deres barn i at anvende og fastholde nylærte strategier og fortsætte den gode udvikling.
Hvis barnet/ den unge i forvejen går i Backspin med tilknyttet familiekonsulent, kan forløbet arrangeres som 10 samtaler til den unge. Forældrene vil som del af familiekonsulentforløbet blive inddraget og der er deltagelse i opfølgnings- og netværksmøder.
For opstart af forløb kontaktes Kathrin på +45 3053 4760 eller kjr@backspinogselvvaerd.dk