Selvforståelsesforløb – mistrivsel
I Backspin & Selvværd tilbyder vi et selvforståelsesforløb til børn og unge (10–18 år) som har behov for at opnå indsigt i egen personlighedsprofil og udvikle et stærkere selvværd.
Mange børn og unge oplever en hverdag hvor angst, stress, lavt selvværd eller en følelse af at være forkert fylder så meget, at det hæmmer dem i at leve en normal hverdag. Nogen reagerer med at udvikle en uhensigtsmæssig og selvskadende adfærd, hvor de skærer i sig selv, sulter sig selv eller overspiser, i forsøg på at håndtere det svære i deres liv.
Vi arbejder konkret med almindelige hverdagsproblematikker, hvor vi gennem kognitiv adfærdsterapi (ACT´s grundprincipper) søger at øge den enkeltes forståelse for egne strategier, reaktioner og handlemuligheder, og formidler værktøjer til mere hensigtsmæssig problemløsning og livsmestring.
Forløbet er tilrettet individuelle behov med afsæt i nærmeste udviklingszone, og er understøttet af helt konkrete værktøjer, som trænes undervejs i forløbet, så de bliver integreret del af den unges hverdag. Forløbet varetages af uddannet, erfaren terapeut.
Såfremt barnet/den unge ikke er tilknyttet Backspin, anbefaler vi et 10-5 forløb, med 10 samtaler til barnet/den unge og 5 familiesamtaler, hvor både barnet/den unge og forældre deltager.
De 5 samtaler fordeles i forløbet og kan også, når hensigtsmæssigt, anvendes til netværksmøder.
I 10-5 forløbet er der er fokus på barnets/den unges nye forståelse og på hvordan forældrene bedst muligt støtter deres barn i at anvende og fastholde nylærte strategier og fortsætte den gode udvikling.
Hvis barnet/ den unge i forvejen går i Backspin med tilknyttet familiekonsulent, kan forløbet arrangeres som 10 samtaler til den unge. Forældrene vil som del af familiekonsulentforløbet blive inddraget og der er deltagelse i opfølgnings- og netværksmøder.
For opstart af forløb kontaktes Kathrin på +45 3053 4760 eller kjr@backspinogselvvaerd.dk