Tilgang til elever og familier – Relationer
Vores tilgang er, at alle forældre vil det bedste for deres børn.
Vi har en åben dagsorden – tillid, tryghed og samarbejde er det vigtigste for et godt forløb.
Alle har deres personlige ståsted og historie, vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og familie og deres situation. Vi møder mange forældre, der mangler den positive fortælling om deres barn. Det slider og det kan være svært at tro på, at deres barn kommer igennem et skoleforløb og får en uddannelse. Det er lige så vigtigt for forældrene, som for eleverne, at få øje på hvad de gør godt, og at de arbejder for positiv og motiverende udvikling.
  • Venskaber skabes – og de er vigtige. Nogle af vores elever har aldrig haft en ven, de fleste har kun få.
    –Mette Guldfelt, Faglig Leder

  • -Jeg skal blive bedre til at koncentrere mig og ikke blive så sur. – Jeg kom ikke så tit i skole, og jeg har ikke så mange venner. – Når jeg ikke er i Backspin om eftermiddagen, spiller jeg mest computer. Så det er godt jeg laver noget andet.”
    –Elever - om hvorfor de går i Backspin

Vi oplever, at både elever og forældre finder stor tryghed ved, at indsatsen samles. Familiekonsulenter, pædagoger og lærere i Backspin arbejder tæt sammen, og vi inddrager det øvrige professionelle netværk omkring familien. Det giver en unik mulighed for at arbejde med mange områder samtidig og giver familierne det bedste udgangspunkt for en betydningsfuld forandring.