Til elev og forældre
Vores tilgang er, at alle forældre vil det bedste for deres børn. Derfor har vi en åben dagsorden, hvor tillid, tryghed og samarbejde er det vigtigste for et godt forløb for jeres barn.
Vi møder mange forældre, der mangler den positive fortælling om deres barn. Det slider og det kan være svært at tro på, at deres barn kommer igennem et skoleforløb og får en uddannelse. Det er lige så vigtigt for forældrene, som for eleverne, at få øje på hvad de gør godt, og at de arbejder for positiv og motiverende udvikling.
Alle har deres personlige ståsted og historie, vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og familie og deres situation.
Vi oplever, at både elever og forældre finder stor tryghed ved, at indsatsen samles. Familiekonsulenter, pædagoger og lærere i Backspin arbejder tæt sammen, og vi inddrager det øvrige professionelle netværk omkring familien. Det giver en unik mulighed for at arbejde med mange områder samtidig og giver familierne det bedste udgangspunkt for en betydningsfuld forandring.
  • Den varme, som jeg har mødt her i Backspin, det er netop det jeg har ønsket for min søn.

    –Far til elev

Praktisk

I Backspin arbejder vi med personlig udvikling og/eller faglig opdatering hos børn og unge.
Der er er flere spor i Backspin, læs nærmere under de enkelte forløb, i forhold til om jeres barn skal gå i skoleflex og/eller personligt udviklingstilbud (eftermiddag). I kan også læse nærmere om familiekonsulent-forløb.
Jeres barn visiteres til Backspin via sagsbehandler i socialcentret eller skolesocialrådgiver på skolen. I er altid velkommen til at kontakte os i forhold til spørgsmål og drøftelser, både inden jeres barn starter og mens I er tilknyttet Backspin. Kontakt Kathrin på +45 3053 4760 eller kjr@backspinogselvvaerd.