Backspins forskellige forløb
  • Personlig udviklingsforløb
  • Skoleflex
  • Familiekonsulent
  • Selvforståelsesforløb
  • Vi afholder altid et visitationsmøde med den kommende elev, forældre, skole og forvaltning.
    Vi har en bred målgruppe og en grundlæggende tro på, at forskelligheder gavner.