Familiekonsulent
Forløbene i familierne har forskellig varighed. Målet er, at familierne styrkes og lærer eller genlærer hvordan de skal tackle deres fælles liv. At deres børn kommer i skole og gennemfører et skoleforløb og en uddannelse. At de tager ansvar for dem selv og navigerer med de kort de har på hånden. Ligesom med eleverne, oplever vi, at det tager tid at skabe de gode historier og de stærke mønstre. Som regel skal noget aflæres, før nyt kan fylde ud, en proces, som er forskellig fra familie til familie.
Vi går med til møder hvor der er behov for det – på skole, forvaltning og i psykiatri. At have en ordentlig kommunikation med og i familien er vigtigt, derfor har vi samtaler med eleven, både individuelle og hvor familien er samlet.
Vi oplever, at både elever og forældre finder stor tryghed ved, at indsatsen samles. Familiekonsulenter, pædagoger og lærere i Backspin arbejder tæt sammen, og vi inddrager det øvrige professionelle netværk omkring familien. Det giver en unik mulighed for at arbejde med mange parametre samtidig og giver familierne det bedste udgangspunkt for en betydningsfuld forandring.

  • Jeg føler mig som en del af samarbejdet, og føler mig ikke sat ud på sidelinjen. Det er godt, at der er en tæt kontakt mellem Backspin og forældre, så jeg kan følge med.

    – Mor til elev

Familiekonsulenterne varetager blandt andet
• Støttende og superviserende samtaler med forældrene i deres hjem.
• Deltagelse i netværksmøder
• Afholdelse af familiesamtaler med elev, forældre og personale fra Backspin.
• Øvrig støtte til familien, eksempelvis i form af kontaktled til myndigheder, skole, psykiatri mm.
• Tæt samarbejde med det øvrige personale, således at vi sikrer en konkret og målrettet støtte, der tager udgangspunkt i viden om familiens aktuelle situation.
• Afholdelse af temaaftener for familier
• Konsulentopgaver for familier, der ikke er tilknyttet Backspin


For mere info, kontakt Kathrin på +45 3053 4760 eller kjr@backspinogselvvaerd.
.